top of page

Rialto Gallery

C. P. CAVAFY IN TOKYO 

 

Ο Κ. Π. Καβάφης στο Τόκυο

Kαθημερινά 7μ.μ. - 11μ.μ., #isffc2016gallery (Καφετέρια Θεάτρου Ριάλτο)

 

Ένα πρόγραμμα ταινιών κινουμένων σχεδίων εμπνευσμένων από το ποιητικό έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, με δημιουργούς φοιτητές του Πανεπιστημίου Τεχνών Musashino, στο Τόκυο. Η πρωτοβουλία αυτή, ένα αφιέρωμα για την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο και αναπτύχθηκε στα πλαίσια ενός εργαστηρίου με εισηγητή τον καθηγητή Dino Sato.  

 

C. P. Cavafy in Tokyo

Daily, 7 - 11p.m., #isffc2016gallery (Rialto Cafe-Bar - 1st floor)

The ISFFC presents  a collection of animation films inspired by Cavafis poetry made by students of the Musashino art University Tokyo . The project was developed on the occasion of the 150th anniversity of the birth of C.P. Cavafy during a workshop led by professor Dino Sato. It is presented for the first time to audiences in Cyprus.

In The Street

Kato Kai

25''

 

“He drifts aimlessly down the street”. This sentence is included in the poem “In The Street”. I found it very impressive, so I made an animation with a young man floating around streets.

 

«Ασκόπως περπατεί μες στην οδό». Η φράση αυτή, που περιλαμβάνεται στο ποίημα «Εν τη Οδώ», με εντυπωσίασε πολύ. Έτσι αποφάσισα να κάνω μία ταινία με έναν νεαρό που περιφέρεται στους δρόμους υπεριπτάμενος.

In an Old Book

Kato Mayu

34''

 

I visualized the poem. In an old book, there was a watercolour painting with a beautiful boy. The boy was described as sensual in the poem, but I represented the beautiful boy just for me in my work. I designed his character as cheerful, modest and free. The boy that was forgotten for a long time, comes back in this world momentarily, as soon as the book opens. The work is based on these images.

 

Οπτικοποίησα το ποίημα. Σε ένα παλιό βιβλίο υπάρχει μια υδατογραφία με ένα όμορφο αγόρι. Το αγόρι περιγράφεται ως αισθησιακό στο ποίημα, αλλά εγώ το παρουσίασα όπως θα ήθελα να είναι: χαρούμενο, σεμνό και ελεύθερο. Το αγόρι, που ήταν ξεχασμένο για καιρό, επανέρχεται στον κόσμο στιγμιαία, κάθε φορά που ανοίγει το βιβλίο. Το έργο μου είναι βασισμένο σε αυτές τις εικόνες.

Monotony

Kawasaki Takamura

30''

 

For this exhibition, I decided to make an animation based on Monotony, a poem written by Cavafy, because I think that the poem focuses on topics that still hold true today and that it is not merely a historical story. I read the boring days repeating over and over and sensed the weary feelings of this poem. Therefore, I tried to express the continuous repetition of the days and the passage of time by using the same image and by tearing off a sheet of a calendar. I want this animation to serve as a warning reminding us not to spend monotonous days.

 

Για την έκθεση αυτή, αποφάσισα να κάνω μια ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στη Μονοτονία, το ποίημα του Καβάφη, επειδή πιστεύω ότι καταπιάνεται με θέματα διαχρονικά, παρά με ένα μεμονωμένο ιστορικό γεγονός. Διάβασα για τις μονότονες ημέρες που επαναλαμβάνονται καθημερινά και ένιωσα ένα αίσθημα εξάντλησης να απορρέει από το ποίημα. Έτσι δοκίμασα να εκφράσω την επαναληπτικότητα των ημερών και το πέρασμα του χρόνου, μέσα από την επανάληψη της ίδιας εικόνας και το ξεφύλλισμα ενός ημερολογίου. Θα ήθελα η δική μου ταινία να έχει περιεχόμενο διδακτικό: να μη σπαταλάμε μονότονα τις μέρες μας.

Salome

Matsumura Sae

30''

 

Since the story has already been completed in the poem, it was difficult to effectively narrate it. I was worried about the expression of the last scene: the contrast with the quiet and intense love of Salome and the apathetic indifference of the sophist. I think Salome wanted the sophist to notice the existence of love. Therefore, her sacrificed head is nobly beautiful. I hope he feels uncomfortable with her absence.

Love, Salome.

 

Καθώς η ιστορία είναι ήδη ειπωμένη, ήταν δύσκολο να την αφηγηθώ αποτελεσματικά. Εστίασα στην τελευταία σκηνή: στην αντίθεση ανάμεσα στον σιωπηλό και έντονο έρωτα της Σαλώμης και στην ψυχρή αδιαφορία του σοφιστή. Νομίζω ότι Σαλώμη θα ήθελε ο σοφιστής να αισθανθεί τον έρωτά της. Το θυσιασμένο κεφάλι της παραμένει ευγενικά όμορφο. Ελπίζω ο σοφιστής να νιώθει άβολα για την απουσία της. 

Με αγάπη, Σαλώμη.

 

 

Gray

Narita Haruka

27''

 

The character in the animation is an elderly man. When he saw an opal, he remembered the eyes of his former lover. The present, his loneliness, the fading memories, the impressive eyes of the former lover: I tried to express these three points intensively.

 

Ο πρωταγωνιστής είναι ένας ηλικιωμένος. Ένα οπάλ τού θυμίζει τα μάτια του πρώην εραστή του. Η ταινία εστιάζει σε τρία βασικά στοιχεία τα οποία επιχείρησα να αποδώσω έντονα: τη μοναξιά, την εξασθένιση της μνήμης, τα εντυπωσιακά μάτια του εραστή.

 

 

Candles

Onishi Chihiro

28''

 

Though candle lights disappear rapidly, I expressed a positive feeling: let’s move on, without looking back.

 

Καθώς τα αναμμένα κεριά σβήνουν γοργά, ένα αισιόδοξο συναίσθημα απορρέει από την ταινία: ας προχωρήσουμε μπροστά χωρίς να κοιτάξουμε πίσω.

Candles

Shibata Yuuna

1'35''

 

There is an old man here. He remembers his life and his beloved family, while he is about to die. He looks back, remembers the past, feels the old days and accepts his death with happy memories. He is not afraid of death. I tried to render my own direct story, the warmth and loneliness of the old man. An encounter and a separation. I expressed a different death than the one Cavafy invented.

 

Ένας ηλικιωμένος άντρας, διανύοντας τις τελευταίες του στιγμές, αναπολεί τη ζωή και την αγαπημένη του οικογένεια. Θυμάται το παρελθόν, τις παλιές καλές μέρες και αποδέχεται τον θάνατό του με ευτυχισμένες θύμισες. Δεν τον φοβάται τον θάνατο. Προσπάθησα να αποδώσω το νόημα με ευθύτητα και να σκιαγραφήσω τη ζεστασιά και τη μοναξιά του ηλικιωμένου. Μια συνάντηση και ένας χωρισμός. Απέδωσα τον θάνατό του με τρόπο πολύ διαφορετικό από εκείνον του Καβάφη.

 

 

Chaldean Image

Shiratori Sawa

20''

 

Sometimes, unreasonable things happen in life. Some people call it fate. Some others the mischiefs of God. But if these are works of nature, repeated in a very long time, do you think we must have a life as wonderful as this one? Would it be silly? It is very natural for me. Hatred and awe for those who govern, those who decline. There is nothing to be sad about.

 

Συχνά, συμβαίνουν παράλογα πράγματα στη ζωή. Ορισμένοι το αποκαλούν μοίρα κι άλλοι πονηριά του Θεού. Όμως αν αυτά είναι έργα της φύσης που επαναλαμβάνονται σε βάθος χρόνου, πιστεύετε ότι η ζωή μας πρέπει να είναι τόσο υπέροχη; Μήπως είναι ανόητο; Για μένα είναι πολύ φυσικό. Μίσος και δέος γι’ αυτούς που κυβερνάνε, γι’ αυτούς που παρακμάζουν. Τίποτα δεν αξίζει τη στεναχώρια μας. 

Sipping Tea (based on the poem "An Old Man", C.P. Cavafy)

Suzuki Kenta

45''

 

Occasionally, scenes from the bottom of your heart come to your mind gradually. Drinking tea, these will go down into the bottom of your heart again.

 

Μερικές φορές, σκηνές από τη ζωή μας ξεχασμένες για πολύ καιρό στα βάθη της καρδιάς μας, ξανάρχονται σταδιακά στο μυαλό μας. Πίνοντας τσάι, αυτές θα κατακαθίσουν και πάλι στο βάθος της καρδιάς.

 

Footsteps

Tsuruta Tastunori

25''

 

Ancient Greece had polytheism just like Japan. As a Japanese, I thus found it easy to visualize this poem. I contrasted the pleasant gods with the fear that they will be killed soon.

 

Στην αρχαία Ελλάδα η θρησκεία ήταν πολυθεϊστική όπως στην Ιαπωνία. Ως Ιάπωνας, αυτό με διευκόλυνε να οπτικοποιήσω το ποίημα. Χρησιμοποίησα μια έννοια αντιφατική, προσδίδοντας στους θεούς τον φόβο ότι θα πεθάνουν σύντομα.

Long Ago

Yamaguchi Syuzo

39''

 

I draw a vague memory of his precious in a rotoscope animation. It is based on "Long ago".

 

Ζωγράφισα μια θολή ανάμνηση του αγαπημένου του σε ένα ροτοσκοπικό animation. Η ταινία είναι βασισμένη στο ποίημα του Καβάφη με τίτλο «Μακρυά».

Long Ago

Andou Syouko

34''

 

An old man saw the sunset in the seaside and had a deja-vu of the scenery. Then he remembered when he once saw a woman with blue eyes. An opportunity that he has forgotten made him recall her. I expressed how he dives into his memories as illusions. I also wanted to represent his sense of guilt by the expression on her face. I especially focused on the impression of her blue eyes.

 

Ένας ηλικιωμένος ατενίζει το ηλιοβασίλεμα στην ακρογιαλιά. Νιώθει ότι έχει ξαναδεί την εικόνα αυτή. Έπειτα θυμάται μια γυναίκα με μπλε μάτια από το παρελθόν. Κάτι τον αναγκάζει να την ανακαλέσει στη μνήμη του. Με το έργο μου, θέλησα να δείξω πώς βυθίζεται στις αναμνήσεις του, που παρουσιάζονται σαν ψευδαισθήσεις, και να αναδείξω την αίσθηση της ενοχής του μέσα από την έκφραση του προσώπου της. Έμφαση δόθηκε επίσης στην αποτύπωση των μπλε της ματιών.

A Prince from Western Libya

Ito Jinichi

20''

 

When a prince from western Libya comes back to his room, he takes off his clothes. Then he stretches and relaxes his solid body, letting out a weak sigh. I wanted to express these into a comical animation. I made a dusty image on the whole, because I wanted to illustrate his tiredness.

 

Όταν ο πρίγκιπας από τη Δυτική Λιβύη επιστρέφει στο δωμάτιό του, βγάζει τα ρούχα του. Στη συνέχεια ξαπλώνει, χαλαρώνει το γεροδεμένο του κορμί και αναστενάζει. Θέλησα να απεικονίσω τη σκηνή αυτή μέσα από ένα κωμικό animation. Στο σύνολό της, η ταινία έχει ένα μουντό εφέ, αναδεικνύοντας τη μεγάλη κούρασή του.

ITHAKA

Iwatsubo Rio

17''

 

I visualized the poem "Ithaca". The poem said that if Odysseus had a strong mind on the way to Ithaca, he wouldn’t have run into cyclopes, Laestrygonians or Poseidon. A hero runs on the sea in special boots. She is attacked by Giants and Poseidon, but she can handle the crisis with strong mind and her boots. At last, she comes back to Ithaca. I had my friend make the music for this movie. "Yuri" comes from "Ulysses" in Japanese. Yuri is a typical Japanese female name. In this animation, Odysseus is drawn as a girl. She can run fast on the sea too. Poseidon: A God of sea who rides on a sea horse. He makes big waves with his pike. Cyclops: A cannibal giant with a single eye. He attacks by a laser beam that is emitted from his single eye. Laestrygonian: A cannibal giant who attacks with big bites.

 

Επέλεξα να οπτικοποιήσω την Ιθάκη. Σύμφωνα με το ποίημα, εάν ο Οδυσσέας είχε μυαλό, δεν θα συναντούσε στον δρόμο του για την Ιθάκη τους Κύκλωπες, τους Λαιστρυγόνες και τον Ποσειδώνα. Η πρωταγωνίστρια τρέχει στη θάλασσα, φορώντας ειδικές μπότες. Της επιτίθενται Γίγαντες και ο Ποσειδώνας, αλλά κατορθώνει να τους ξεφύγει, χρησιμοποιώντας την ευφυΐα και τις μπότες της. Τελικά, επιστρέφει στην Ιθάκη. Γιούρι / Yuri: Το όνομα Γιούρι, προέρχεται από το «Οδυσσέας» στα Ιαπωνικά. Γιούρι είναι ένα τυπικό γιαπωνέζικο γυναικείο όνομα. Έτσι, σε αυτό το animation, ο Οδυσσέας είναι κορίτσι, που τρέχει γρήγορα, ακόμα και επάνω στη θάλασσα. Ποσειδώνας: Θεός της θάλασσας, έφιππος σε ιππόκαμπο. Σηκώνει μεγάλα κύματα με την τρίαινά του. Κύκλωπας: Κανίβαλος μονόφθαλμος γίγαντας. Επιτίθεται με ακτίνες λέιζερ που εκπέμπονται από το ένα του μάτι. Λαιστρυγόνες: Κανίβαλοι γίγαντες που καταβροχθίζουν τα πάντα με μια χαψιά.

 

Morning Sea

Nakazato Yuki

20''

 

I tried to create an image of a traveller. He is swallowed up in the glitter of a morning sea and reminisces.

 

Προσπάθησα να δημιουργήσω την εικόνα ενός ταξιδιώτη, ο οποίος, απορροφημένος από την πρωινή λάμψη της θάλασσας, φέρνει στο νου του θύμισες...

 

Walls

Shibata Oju

46''

 

I expressed a poem as a typomotion, instead of reading it aloud or expressing it in pictures. I tried to represent a vision with texts and motions. I felt “delicate” blockades in the poem when I read it. I hope I managed to visualize this "delicate" element that I cannot describe. This work, "Wall", was published in 1896. I did not understand what "wall" in this poem means. I wonder if "Walls" have a deeper meaning for the Greeks. The Ancient Greeks attached great importance to funerals for sending life after death. I heard people who committed suicide, children and slaves were buried. Citizens were only allowed to be cremated. Babies who were born within 40 days were filled with a hollow of a house wall. The ancient Greeks thought that a body without a soul was dirty so they cleaned dead bodies with fire. It meant that the body, if not burnt, had a very dirty soul. So unclean souls wriggled in the walls of houses, were unclean and a stagnant atmosphere dominated. I feel their customs are creepy and inhumane and they are very different from ours. There is a big cultural gap between their custom and ours. About Cavafy's poem "Walls", I felt negative and blocked. But I am unable to know what Cavafy wanted to express in this poem, because his poem was written over 100 years ago. I thought there is a generation gap between the “blockades” that I felt from his poem and Cavafy’s “blockades”. I was inspired by these two gaps. I found this very interesting and difficult at the same time, so I tried to bridge this gap by making this animation.

 

Αντί μέσω αφήγησης ή προβολής εικόνων, επέλεξα να αποδώσω το ποίημα με την τεχνική του typomotion. Προσπάθησα να αναπαραστήσω ένα όραμα με κείμενα και κινήσεις. Διαβάζοντάς το, ένιωσα μία σχεδόν ανεπαίσθητη περιθωριοποίηση. Ελπίζω να κατάφερα να το απεικονίσω εξίσου ανεπαίσθητα, αν και αδυνατώ να το περιγράψω με λόγια. Το ποίημα δημοσιεύτηκε το 1896. Δεν είμαι σίγουρος για το τι σημαίνει «τείχος». Αναρωτιέμαι αν η έννοια των «τειχών» έχει σπουδαία σημασία για τους Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν μεγάλη σημασία στις κηδείες και στη μεταθανάτια ζωή. Έχω ακούσει ότι μόνο όσοι αυτοκτονούσαν, τα παιδιά και οι δούλοι ενταφιάζονταν. Μόνο οι πολίτες αποτεφρώνονταν. Τα βρέφη δε που πέθαιναν πριν σαραντίσουν, θάβονταν σε τοίχους σπιτιών. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ένα σώμα χωρίς ψυχή είναι βρόμικο έτσι καθάριζαν τα σώματα με τη φωτιά. Οι ακάθαρτες ψυχές προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τους τοίχους των σπιτιών, και δημιουργούσαν μια βαριά και βρόμικη ατμόσφαιρα. Νιώθω ανατριχίλα και απέχθεια για τα ταφικά έθιμά τους, επειδή είναι πολύ διαφορετικά από τα δικά μας σήμερα.  Υπάρχει ένα μεγάλο πολιτισμικό χάσμα ανάμεσα στα έθιμά τους και τα δικά μας. Σχετικά με το ποίημα Τείχη, ένιωσα ένα αρνητικό συναίσθημα, σαν αποκλεισμό. Δεν μπορώ ωστόσο να γνωρίζω τι στ’ αλήθεια ήθελε να εκφράσει ο Καβάφης με αυτό του το ποίημα. Γράφτηκε πριν από ένα αιώνα γι’ αυτό και πιστεύω ότι υπάρχει ένα χάσμα γενεών, μεταξύ των όσων ένιωσα εγώ μέσα από το ποίημά του και εκείνων που ο ίδιος ένιωσε γράφοντάς το. Εμπνεύστηκα, λοιπόν, από τα δύο αυτά χάσματα. Αν και δύσκολο, το βρήκα ενδιαφέρον και προσπάθησα να γεφυρώσω αυτό το χάσμα φτιάχνοντας αυτή την ταινία.

 

Halation

Suzuki Miyuu

34''

 

I was unable to accept his poems, because, firstly, there were gaps between the age when he was alive and the present time, and secondly because of his views about sex. Then, I portrayed my feelings about his poetry, yet not about each poem separately. Firstly, I studied Cavafy's poems and, while reading, I found words that were homosexual and referred to beautiful boys etc. I therefore found it difficult to create an animation from poems. I had neither the right animation idea nor sufficient time. Thus, I made my animation inspired by Cavafy's poetry as a whole, and not by each poem separately. I wanted to illustrate my feelings: confusing, chaotic, psychedelic, techno music and electric signals in my brain. The main character is a woman, maybe it's me. In a woman's brain, frustration and confusion are merged, producing chemical reactions. Sometimes, Cavafy is dimly visible. I wanted to make a beautiful chaos and psychedelic images.

 

Αρχικά, δεν ήμουν σε θέση να προσεγγίσω τα ποιήματά του Καβάφη λόγω του χρονικού χάσματος ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα, αλλά και λόγω των απόψεών του για τον έρωτα. Αντ’ αυτού, επέλεξα να σκιαγραφήσω τα συναισθήματά μου για την ποίησή του, και όχι για κάθε ποίημα ξεχωριστά. Μελετώντας τα ποιήματά του, βρήκα λέξεις που αναφέρονταν στην ομοφυλοφιλία και σε όμορφους άντρες. Γι’ αυτό μού ήταν δύσκολο να κατασκευάσω ένα animation βασισμένο στην ποίησή του και να σκεφτώ μια συγκεκριμένη ιδέα. Επειδή, ωστόσο, δεν είχα πολύ χρόνο, έκανα μία ταινία εμπνευσμένη γενικώς από την ποίηση του Καβάφη και όχι από κάποιο συγκεκριμένο ποίημα του. Θέλησα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλόκοτα, χαοτικά και ψυχεδελικά, συνοδευόμενα από μουσική τέκνο και ηλεκτρικά σήματα στον εγκέφαλό μου. Ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας είναι γυναίκα. Μήπως είμαι εγώ; Στο μυαλό μιας γυναίκας, ένας συνδυασμός απογοήτευσης και σύγχυσης μπορεί να προκαλέσει χημικές αντιδράσεις. Κάποτε ο Καβάφης διαφαίνεται αμυδρά στο ποίημα. Θέλησα, λοιπόν, να σχεδιάσω ένα όμορφο χάος και ψυχεδελικές εικόνες.

 

Ionic

Tomiya Miki

24''

 

I visualized that gods’ love for people does not change, despite the fact that people lose interest in gods. I can sense a big existence in the clouds in August. The character was a simple design because I gave him an impassive personality. I did not want to reveal whether he was aware of the existence of Gods. For the background, I created a grassland with the wide open sky.

 

Οπτικοποίησα την αναλλοίωτη και άνευ όρων αγάπη των θεών για τους ανθρώπους, ασχέτως εάν οι άνθρωποι έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για εκείνους. Αισθάνθηκα μία τεράστια ύπαρξη πίσω από τα αυγουστιάτικα σύννεφα. Σχεδίασα τον πρωταγωνιστή με ένα απλό σκίτσο, προσδίδοντάς του μια κάποια απάθεια επειδή δεν ήθελα να είναι εμφανές κατά πόσο πιστεύει στην ύπαρξη των θεών. Για το φόντο, σχεδίασα λιβάδια και έναν μεγάλο καταγάλανο ουρανό.

Nero's Deadline

Wakai Nanami

25''

 

"Nero's deadline" is a poem about a warning given by Galba against Tyrant Nero. Losing his own army, Nero was trapped by Galba's army.

 

«Η Διορία του Νέρωνος» είναι ένα ποίημα που προειδοποιεί ότι ο Γάλβας θα εξεγερθεί κατά του τυράννου Νέρωνα. Ο Νέρων, που είχε χάσει το στράτευμά του, παγιδεύτηκε από τον στρατό του Γάλβα.

 

 

Enemies

Watabe Yuki

21''

 

The “enemy" is an integral part of the world and it swallows our present. The new defeats the old. Watabe expressed this as the transition of a game. A good Reversi player is defeated by Nintendo DS. No more Reversi players. Commented by Dino Sato.

 

Ο «εχθρός» ως αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου, καταβροχθίζει το παρόν μας. Το νέο κατατροπώνει το παλιό. Ο Watabe επέλεξε να σκιαγραφήσει την ιδέα αυτή σε μορφή παρτίδας παιχνιδιού. Ένας καλός παίκτης Reversi (ΣτΜ επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής) ηττήθηκε από έναν παίκτη Nintendo DS. Όχι άλλοι παίκτες Reversi, σχολιάζει ο Dino Sato.

 

 

In Alexandria, 31 B.C.

Matsuoka Naoki

43''

 

Citizens applauding the declaration of a false victory. A peddler gets involved in the fuss. I expressed these events in a comical puppet animation.

 

Οι πολίτες επευφημούν τη διακήρυξη μιας ψεύτικης νίκης. Ένας γυρολόγος μπαίνει στον όχλο. Προσέγγισα τα γεγονότα δημιουργώντας ένα κωμικό animation με τεχνική κινούμενης κούκλας.

bottom of page