top of page

2015 Parallel Programme

Τετάρτη / Wednesday  21/10/2015

3D Films

Back Track
Director | Σκηνοθεσία: Virglil Widrich
Duration | Διάρκεια: 8 min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Austria | Αυστρία

 

Αποσπασματικά πλάνα από 25 διάσημες ταινίες τύπου φιλμ νουάρ, που σκηνοθετούνται εκ νέου από τον Virgil Widrich. Η ταινία προβάλλεται σε εφτά κινητές οθόνες και συνοδεύεται από ένα τρισδιάστατο metapanel. Το Back Track διηγείται τις ιστορίες ταυτόχρονα και παράλληλα μέσα σε μία μόνο εικόνα-χώρο: άντρες και γυναίκες, έρωτας και θάνατος, καθρέφτες και είδωλα, εικόνες και φωτογραφίες, επαναλήψεις και λούπες.

«Όσοτο κοιτάς, τόσο αλλάζει».

 

Footage of 25 well-known motion pictures in a film noire style are re-staged in a chamber play like laboratory by Virgil Widrich. Projected on up to seven mobile screens and complemented with further requisites to a three-dimensional meta-panel, Back Track tells its stories simultaneously and parallel, inside a single image-space: Men and women, love and death, mirrors and reflections, images and pictures, repetitions and loops.

"Looking at something changes it.”

Magician Party and Dead Crow
Director | Σκηνοθεσία: Sun Xun
Duration | Διάρκεια: 9min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2014

China |  Κίνα

 

Sun Xun and his team unfold breathtaking paper-universes. Creator and creatures find themselves side by side. The studio is the stage where tests and results get alive in their own coordinates. Planets, animals and monuments populate the spaces and surfaces. “The ancient universe was different from ours today: The deities lived in our world and planets with deities were once very close to the earth. The deities inhabit all beings and natural phenomena.”

 

Ο Sun Xun και η ομάδα του αποκαλύπτουν νέους χάρτινους κόσμους που κόβουν την ανάσα. Ο δημιουργός και οι δημιουργίες του βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Το στούντιο είναι η σκηνή όπου ζωντανεύουν πειράματα και αποτελέσματα στις δικές τους συντεταγμένες. Πλανήτες, ζώα και μνημεία εποικίζουν τους χώρους και τις επιφάνειες. «Το αρχαίο σύμπαν ήταν διαφορετικό από το σημερινό: Οι θεότητες έζησαν στον κόσμο μας και οι πλανήτες με τις θεότητες κάποτε υπήρξαν πολύ κοντά στη γη. Οι θεότητες κατοικούν σε όλα τα όντα και σε κάθε φυσικό φαινόμενο.»

 

All Sides of the Road
Director | Σκηνοθεσία: openendedgroup
Duration | Διάρκεια: 12min | λεπτά
Production| Παραγωγή: 2015

U.S.A.  |  Η.Π.Α.

 

This film depicts a distance of Old Highway 101, Iowa. The pair of cameras is pointed directly down at the street. Its surface is not actually motion-pictured. It is more a countless rush of stereoscopic photographs which are re-animated to a street passing by. Speed, rhythm and framing varies and All Sides of the Road represent this very street and an unknown landscape at the same glimpse. Made completely digital, this film recalls the physics of analogue celluloid. The textures of asphalt and concrete rushing like film grain including rips and scratches. And as the changing shutter-speed remembers the very early motion pictures experiments, these stereoscopic pairs of pictures create images invisible for Cyclops.

 

Η ταινία σκιαγραφεί μία απόσταση του δρόμου Old Highway 101, στην Αϊόβα. Οι δύο κάμερες είναι στραμμένες κάθετα, στον δρόμο. Για την ακρίβεια, η επιφάνειά του δεν κινείται. Είναι μάλλον ένας συνδυασμός από αμέτρητες στερεοσκοπικές φωτογραφίες που κινούνται μαζί, σε έναν παράλληλο δρόμο. Η ταχύτητα, ο ρυθμός και το κάδρο ποικίλουν, ενώ όλες οι πλευρές του δρόμου, όπως συνιστά και ο τίτλος της ταινίας,εκπροσωπούν τον συγκεκριμένο αυτό δρόμο και την ίδια φευγαλέα ματιά από ένα άγνωστο τοπίο. Η ταινία είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακή και θυμίζει τη φύση ενός αναλογικού σελιλόιντ. Η υφή της ασφάλτου και του τσιμέντου θυμίζει  τον κόκκο του φιλμ, με γδαρσίματα και μικροφθορές. Και καθώς η μεταβαλλόμενη ταχύτητα του κλείστρου θυμίζει τα πρώτα κινηματογραφικά πειράματα, αυτά τα ζεύγη στερεοσκοπικών εικόνων δημιουργούν εικόνες που είναι αόρατες στο μάτι ενός κύκλωπα.

 

Kreis Wr. Neustadt
Director | Σκηνοθεσία:  Johann Lurf
Duration | Διάρκεια: 5min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2011

Austria | Αυστρία

 

Johann Lurf sits on the backseat of a friend’s Vespa-motorcycle and films around 100 rotunda islands of traffic circles. It is a conscientious documentation of the art of center islands architecture in Lower Austria: arrangements of stone or concrete; ornamental floral patterns, trees and hedges; sculptures signs and symbols. Although captured with one 35 mm camera this film was intended to become stereoscopic from the beginning. Lurf made use of the Pulfrich-effect and unfolded depth – doubted by the cars passing by. The spatial images represent barely the reality of the depicted world rather than that of the image itself. And the story with the Vespa is not like this, too.

 

Ο Johann Lurf είναι συνεπιβάτης στηVespaενός φίλου και κινηματογραφεί περίπου 100 κυκλικούς κόμβους από διάφορα νησιά. Πρόκειται για μια συνειδησιακή αρχειοθέτηση της αρχιτεκτονικής τέχνης των νησιών της Κάτω Αυστρίας: διαρρύθμιση με πέτρα ή τσιμέντο, με διακοσμητικά λουλούδια, δέντρα και φράκτες από θάμνους, γλυπτά, πινακίδες και σύμβολα.Παρόλο που η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35 mm, προοριζόταν, από την αρχή,για τον στερεοσκοπικό κινηματογράφο. Ο Lurf χρησιμοποιεί δύο τεχνικές: το εφέ Pulfrich και το εκτυλισσόμενο βάθος, το οποίο, ωστόσο, έρχονται να αμφισβητήσουν τα ίδια τα αυτοκίνητα που περνούν. Οι εικόνες του χώρου μετά βίαςαποτυπώνουν την πραγματικότητα του κόσμου που σκιαγραφείται: θα έλεγε κανείς ότι μάλλον αποτυπώνουν την πραγματικότητα της ίδιας της εικόνας. Το ίδιο συμβαίνει και με την ιστορία της Vespa.

Around is Around
Director | Σκηνοθεσία: Norman McLaren
Duration | Διάρκεια: 10min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 1951

Καναδάς  |  Canada

 

The grandmaster of experimenting animation Norman McLaren couldn’t resist to prove the stereoscopic technology. Therefore, he took black and white single eyed photographs of moving oscilloscope patterns. Those where copied to colour film stock with different colour separations. Done before but in this case he added individual horizontal left-eye and right-eye image positions to create virtual depth.Now reconstructed in digital 3D DCP crispier than at its analogue origins.

 

Ο ειδήμων του πειραματικού κινηματογράφου κινουμένων σχεδίων, Norman McLaren, δεν θα μπορούσε να αντισταθεί στην πρόκληση να αποδείξει την στερεοσκοπική τεχνολογία. Συνεπώς, έβγαλε ασπρόμαυρες φωτογραφίες από κινούμενα παλμοσκοπικά σχέδια, τα οποία αντιγράφηκαν στη συνέχεια σε έγχρωμο φιλμ με διαφορετικούς χρωματισμούς. Πρόκειται για μια τεχνική που είχε ήδη εφαρμόσει και στο παρελθόν, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά πρόσθεσε οριζόντιες αριστερόφθαλμες και δεξιόφθαλμες θέσεις της εικόνας με σκοπό να δημιουργήσει οπτικό βάθος. Το αποτέλεσμα αυτής της αποτύπωσης σε ψηφιακή 3D DCP είναι πιο καθαρό σε σχέση με την αρχική αναλογική του μορφή.

 

Galaxy
Director | Σκηνοθεσία: Santiago Caicedo
Duration | Διάρκεια: 4min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2014

Γαλλία  |  France

 

Again a Vespa-motorcycle, this time hunting down the streets of Paris equipped with a pair of cameras. It started as an early tryout of students. Added with some digital beings and following stuffed into a 3D CGI (computer generated images) universe, projected on volumes and put on further corpi. Suddenly an infantile ornament knocks at the door of the fourth dimension without noticing it. A universe in a nutshell.

 

Η Vespa εμφανίζεται για άλλη μια φορά, σε αυτή την ταινία όμως διασχίζει τους δρόμους του Παρισιού με δύο κάμερες. Η ταινία ξεκίνησε ως ένα φοιτητικό πείραμα. Για τη δημιουργία της ταινίας, χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά πλάσματα που μετατράπηκαν στην πορεία σε ένα σύμπαν με τρισδιάστατες εικόνες, οι οποίες προέκυψαν με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ξαφνικά, αναδεικνύεται η τέταρτη διάσταση μέσα από ένα μικροσκοπικό διακοσμητικό πλασματάκι. Όλο τo σύμπαν σε μια σύντομη εμπειρία.

 

 

Ora
Director | Σκηνοθεσία: Philippe Baylaucq
Duration | Διάρκεια: 15min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2011

Καναδάς  |  Canada

 

Filmmaker Philippe Baylaucq and the choreographer José Navas go to where the human eye can’t follow. It is a dark and cold place where the only light glows out of human bodies. Ora captures dancers with two thermal imaging cameras. The various luminosity of body heat is seen on various skins. Sometimes the thermal light is reflected in other cases the bodies leave a thermal print where they have hesitated once. Dance films always face the challenge to transfer space-exploring bodies onto the surface of a screen. By using stereoscopy the space remains spatial and bodies remain embodied.

 

Ο σκηνοθέτης Philippe Baylaucq και ο χορογράφος José Navas πάνε εκεί όπου δεν βλέπει το ανθρώπινο μάτι: σε ένα σκοτεινό και ψυχρό μέρος όπου το μόνο φως που λάμπει είναι το φως των ανθρώπινων σωμάτων. Η ταινία Oraαποτυπώνει χορευτές μέσα από δύο θερμικές κάμερες. Εμφανίζεται η φωτεινότητα της θερμότητας των σωμάτωντους πάνω στο δέρμα τους. Άλλοτε το θερμικό φως αντικατοπτρίζεται και άλλοτε τα σώματα αφήνουν ένα θερμικό αποτύπωμα, που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα γινόταν ορατό. Οι χορευτικές ταινίες αντιμετωπίζουν πάντοτε την πρόκληση να μεταφέρουν τα σώματα που εξερευνούν τον χώρο μέσα στην επιφάνεια μιας οθόνης. Με τη χρήση της στερεοσκοπίας, όμως, ο χώρος παραμένει χώρος και τα σώματα παραμένουν σώματα.

 

bottom of page