Λεωφορεία:  

www.cyprusbybus.com

Οδικώς: Από τον κυκλικό κόμβο Μέσα Γειτονιάς κατευθυνόμαστε προς κέντρο Πόλης. Μετά τα τέταρτα φώτα τροχαίας (Φώτα Πενταδρόμου-Αρχή Ανεξαρτησίας) το δεύτερο στρίψιμο αριστερά (MANGO). Τέρμα του δρόμου δεξιά και ξανά δεξιά (Πλατεία Ηρώων).

Πρόσβαση από άτομα με τροχοκάθισμα: Το Θέατρο διαθέτει εξειδικευμένες παροχές για άτομα με αναπηρίαόπως θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ και ράμπα στην κεντρική είσοδο επί της οδού Ανδρέα Δρουσιώτη, συγκεκριμένες θέσεις για τροχοκάθισμα (Ε1, Ε22, L1 & L26) στην πλατεία του θεάτρου και τουαλέτα στο φουαγιέ του θεάτρου. Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τηλεφωνικά την Τεχνική Διεύθυνση του Θεάτρου στο τηλ. 25343919

Buses:

www.cyprusbybus.com

Directions: From the roundabout of Mesa Geitonia we head to the City Center. After the fourth traffic lights (Pentadromos Lights - Anexartisias), take the second turn to the left (MANGO). At the end of the roard turn right and again right (Heroes Square).

Wheelchair Access: The Theater has parking spaces for people with disabilities, a ramp to the main entrance of the theatre and has specific wheelchairs seats (E1, E22, L1 & L26) on the theater orchestra. For your best service please contact the Stage Technician at 25343919