top of page

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου

14/10/2017 - 21/10/2017

 

Ανακοίνωση για το 12o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου

 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εθνικού & Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου (ΔΦΜΜΚ).

 

Βασικός στόχος του ΔΦΜΜΚ είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσίαση πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την υφήλιο. Στόχος είναι  επίσης να παρουσιάζει το έργο ταλαντούχων σκηνοθετών που χρησιμοποιούν με επιτυχία δημιουργικές φόρμες κινηματογραφικής γλώσσας, και, στα πλαίσια μιας ταινίας μικρού μήκους, διηγούνται αποτελεσματικά μια ιστορία. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προαγωγή και διάδοση της ταινίας μικρού μήκους, καθώς και η ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δημιουργούς.

 

Το Φεστιβάλ αποτελεί ετήσιο θεσμό και δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ έχουν ταινίες μικρού μήκους: μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, φοιτητικές και κινουμένων σχεδίων, η διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 λεπτά. Το Φεστιβάλ ανακοινώνει ανοικτή πρόσκληση υποβολής όλων των ταινιών (ξένων και κυπριακών) μέσω των πλατφόρμων filmfreeway.com και reelport.com.

 

Οι κυπριακές ταινίες διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και για τα Κρατικά Βραβεία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Δικαίωμα υποβολής για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα έχουν Κύπριοι σκηνοθέτες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ταινίες που είναι πρεμιέρες στην Κύπρο.

 

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό από τις 14 Οκτωβρίου μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2017.

 

Η βράβευση των ταινιών που θα συμμετέχουν στο Εθνικό & Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα θα ανατεθεί σε πενταμελή διεθνή Κριτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να εξασφαλιστούν στις ιστοσελίδες, www.moec.gov.cy(Ανακοινώσεις) και www.isffc.com.cy.

 

Για επιπλέον πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας +357 25 34 39 02 και στο e-mail info@isffc.com.cy

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ANNOUNCEMENT

 

International Short Film Festival of Cyprus

14/10/2017 – 21/10/2017

 

Announcement for the 12th International Short Film Festival of Cyprus

 

Call for Entries - National and International Competition Sections

 

 

The Ministry of Education and Culture and the Rialto Theatre announce the call for entries of the International Short Film Festival of Cyprus (ISFFC).

 

The main objective of the ISFFC is the promotion of the cinematographic art by presenting a diverse programme of short films from around the globe, as well as to showcase the work of talented filmmakers who successfully use creative cinematic language forms and effectively tell a story in a short film. The Festival’s aim is to promote and propagate short films and to develop a spirit of friendship and cooperation among filmmakers.

 

The Festival is held annually. Fiction, documentaries, experimental, student and animation short films not exceeding 25 minutes in length are eligible for participation in the festival’s competition sections.

 

The Festival announces an open call for submissions of international short films via the reelport.com platform. National films may be submitted through the Festival website free of charge.

 

Cypriot films compete for both the International and the National awards of the Cyprus Ministry of Education and Culture. Cypriot Directors who live and work in Cyprus or abroad are entitled to submit their work. The right to participate is reserved to films being screened for the first time in Cyprus.

 

The Festival will take place at the Rialto Theatre in Limassol, from the 14th to the 21st of October 2017.

 

A five-member international Jury (the names of the jury members will be announced at a later stage) will award the prizes to the films competing in the National & International Competition sections.

 

Interested parties are invited to submit an entry form by the 1st of June 2017.

 

For further details regarding the ISFFC rules and regulations, as well as to submit your film, you may visit www.moec.gov.cy(Announcements) and www.isffc.com.cy.

 

For further information, please contact +357 25 34 39 02, info@isffc.com.cy

 

 

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

CULTURAL SERVICES

 

DUYURU

 

Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali

14/10/2017 – 21/10/2017

 

12. Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali Duyurusu

Başvuru Çağrısı - Ulusal ve Uluslararası Yarışma Bölümleri

 

 

Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Rialto Tiyatrosu’nun  Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali’ne (ISFFC) katılım çağırısını duyurmaktadır.

 

ISFFC’nin ana hedefi dünyanın farklı yerlerinden çeşitli kısa film gösterileri sunarak sinema sanatını teşvik etmektir. Ayni zamanda, yaratıcı sinematik dil biçimlerini başarı ile kullanan ve bir hikâyeyi kısa film ile etkili şekilde anlatan yetenekli film yapımcılarının çalışmalarını da sunmayı arzulamaktadır. Festivalin amacı kısa film üretimini desteklemek, yaymak ve film yapımcıları arasında dostluk ve dayanışma ruhu geliştirmektir.

 

Bu festival her yıl düzenlenen bir etkinliktir. 25 dakikayı aşmayan kurgu, belgesel, deneysel, öğrenci ve animasyon kısa filmleri festivalde yarışmaya katılmaya uygundur.

 

Festival, filmfreeway.com ve reelport.com platformları aracılığıyla tüm kısa filmlerin (Ulusal ve Kıbrıs filmler) katılımına da açık çağrı yapmaktadır.

 

Kıbrıs filmleri hem uluslararası ödüller, hem de Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı ulusal ödülleri için yarışabilir. Kıbrıs’ta veya yurt dışında yaşayan ve çalışan Kıbrıslı yönetmenler de çalışmalarıyla başvurabilirler. Katılım hakkı Kıbrıs’ta başka herhangi bir festivalde gösterime girmemiş filmlere verilecektir.

 

Festival 14 - 21 Ekim 2017 tarihleri arasında Rialto Tiyatrosu, Limasol’da yer alacaktır.

 

Ulusal & Uluslararası Yarışma bölümlerinde yer alacak filmlerin ödülleri, 5 üyeden oluşan uluslararası jüri tarafından (jüri üyelerinin isimleri daha sonra açıklanacaktır) belirlenecektir.

 

İlgilenen katılımcılar filmlerini 1 Haziran 2017 tarihine kadar teslim edebilirler.

 

ISFFC kural ve düzenlemeleri ile ilgili daha fazla bilgi almak ve filmininizi teslim etmek için www.moec.gov.cy (Duyurular) ve www.isffc.com.cy adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

 

Daha fazla bilgi için +357 25 34 39 02 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

 

EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI

KÜLTÜREL BİRİM

bottom of page