top of page

2015 Main Programme

Τρίτη / Tuesday  20/10/2015

The Atom Station
Director | Σκηνοθεσία: Nick Jordan
Duration | Διάρκεια: 13min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

U.K. | Η.Β.

 

The Atom Station is a film centred upon the dramatic and volatile landscape of Iceland, fusing the cultural, political and ecological forces that shape the island. From vaporous hot springs and lava fields to the peculiar manifestation of geothermal power stations, the film combines Iceland's remarkable terrain with two corresponding voice-overs from the past and present: poet W.H. Auden, reading “Journey to Iceland” (1937), and environmental activist Ómar Ragnarsson.

 

Η ταινία Atom Station εστιάζει στο δραματικό και εκρηκτικό τοπίο της Ισλανδίας, συνενώνοντας τις πολιτιστικές, πολιτικές και οικολογικές δυνάμεις που συνθέτουν το νησί. Από τις ιαματικές πηγές του νησιού και τις απέραντες εκτάσεις λάβας μέχρι την αλλόκοτη παρουσία γεωθερμικών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών, η ταινία σκιαγραφεί το εξαίρετο τοπίο της Ισλανδίας μέσα από δύο αφηγητές, έναν από το παρελθόν κι έναν από το παρόν αντίστοιχα: τον ποιητή W.H. Auden που διαβάζει το βιβλίο «Ταξίδι στην Ισλανδία» του 1937 και τον οικολόγο ακτιβιστή Ómar Ragnarsson.

Reunion
Director | Σκηνοθεσία: Iddo Soskolne, Janne Reinikainen
Duration | Διάρκεια: 15min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Finland | Φινλανδία

 

Young Anja accompanies the dead of her hometown to the afterlife – comforting the panic-stricken newly-deceased with a sweet smile and some of her favourite music. When she joins her brother on the couch moments before his heart attack, things are different. Thirty years ago he turned back where she charged ahead. Can they make up and dance their way to the next world together?

 

Η νεαρή Anja συνοδεύει τους νεκρούς της πόλης της στη μεταθάνατο ζωή τους, παρηγορώντας τους πανικοβλημένους αποθανόντες με ένα γλυκό χαμόγελο και λίγη από την αγαπημένη της μουσική. Όταν θα καθίσει στον καναπέ πλάι στον αδερφό της λίγο πριν εκείνος πάθει καρδιακή προσβολή, τα πράγματα θα αλλάξουν. Πριν από τριάντα χρόνια, είχαν επιλέξει ο καθένας τον δρόμο του. Θα καταφέρουν άραγε να τα βρουν και να ταξιδέψουν μαζί στον άλλο κόσμο;

Cenapse #1
Director | Σκηνοθεσία: Arash Mobarrez, Ramin Rahimi
Duration | Διάρκεια: 2min | λεπτά
Production| Παραγωγή: 2014

Iran | Ιράν

 

Cenapse #1 is the first instalment of a series of experimental short films. The series is based on the idea of using special audio / visual stimulations to directly influence the neural pathways in the brain. They hypothetically create an involuntary emotional condition in the viewer, similar to what can be experienced by watching a dramatic narration.

 

Το Cenapse #1 είναι το πρώτο μέρος μιας σειράς πειραματικών ταινιών μικρού μήκους. Η σειρά αυτή βασίζεται στη χρήση ειδικών οπτικοακουστικών διεγέρσεων με σκοπό την άμεση επίδραση των νευρολογικών οδών στον εγκέφαλο. Υποθετικά, δημιουργείται μία ακούσια συναισθηματική κατάσταση στον θεατή, παρόμοια με την εμπειρία του όταν παρακολουθεί μια δραματική αφήγηση.

Κατηφόρα / Downhill
Director | Σκηνοθεσία: Stelios Kammitsis | Στέλιος Καμμίτσης

Duration | Διάρκεια: 13min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Cyprus | Κύπρος

 

On a sunny day in September, she marches down the hill of a Mediterranean island. He is driving down the road with his old car and picks her up. As they drive downhill, the missing pieces of the story unravel, and the news that so much upset her is revealed. One thing is for sure, whatever happened earlier, no one should find out.

 

Μία ηλιόλουστη μέρα του Σεπτέμβρη, εκείνη κατεβαίνει τη μεγάλη κατηφόρα του νησιού σέρνοντας τη βαλίτσα της. Εκείνος, σταματάει με το αμάξι και την παίρνει μαζί του. Καθώς κατεβαίνουν προς το λιμάνι, τα κομμάτια της ιστορίας ένα ένα συμπληρώνονται, ενώ τα νέα, που τόσο την έχουν αναστατώσει, αποκαλύπτονται. Πάντως, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ό,τι και να συνέβη νωρίτερα, δεν πρέπει να το μάθει κανείς.

Islet
Director | Σκηνοθεσία: Andrew John Fakaua Ponton
Duration | Διάρκεια: 11min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Tuvalu | Τουβαλού

 

A short film set in Funafuti, Tuvalu. Islet chronicles a week in the life of Junior; a thirteen-year-old boy who feels at odds with his cultural surroundings. The film's themes deal with budding sexuality and curiosity within the context of a highly conservative South Pacific island community.

 

Μια ταινία μικρού μήκους που διαδραματίζεται στην πόλη Φουναφούτι, στα νησιά Τουβαλού. Η ταινία Islet καταγράφει μια εβδομάδα από τη ζωή του Junior, ενός δεκατριάχρονου αγοριού που νιώθει άβολα με το πολιτισμικό του περιβάλλον. Η ταινία καταπιάνεται με τη σεξουαλικότητα και την περιέργεια στο πλαίσιο της βαθιά συντηρητικής κοινότητας του νησιού, στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό.

Missing
Director | Σκηνοθεσία: Ntare Guma Mbaho Mwine
Duration | Διάρκεια: 5min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2014

Tanzania, Uganda | Τανζανία, Ουγκάντα

 

An untimely death triggers memories and desires that haunt and soothe a grieving soul.

 

Ένας πρόωρος θάνατος ξυπνά μνήμες και επιθυμίες που στοιχειώνουν και κατευνάζουν μια ψυχή που πενθεί.

Quite Mujo
Director | Σκηνοθεσία: Ursula Meier
Duration | Διάρκεια: 11min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2014

France | Γαλλία

 

It’s training time at the Zetra stadium in Sarajevo. 10-year-old Mujo misses his penalty kick. The ball flies over the goal and disappears among the tombstones of the graveyard that replaced the sports grounds during the war. “Go search among the Christians!” some of his playmates yell. “Seek among the Muslims!” others snicker. Searching for the ball, Mujo wanders in the kingdom of the dead.

 

Προπόνηση στο στάδιο Zetra του Σαράγεβο. Ο 10άχρονος Mujo χάνει το πέναλτυ. Η μπάλα ξεπερνάει τα δίχτυα και χάνεται στους τάφους ενός νεκροταφείου που αντικατέστησε τα γήπεδα την εποχή του πολέμου. «Πήγαινε να την ψάξεις στους Χριστιανούς», λένε οι συμπαίκτες του. Κάποιοι άλλοι φωνάζουν ειρωνικά: «Στους Μουσουλμάνους να πας να τη βρεις!» Αναζητώντας τη χαμένη μπάλα, ο Muko περιπλανιέται στο βασίλειο των νεκρών.

Last Dance on the Main
Director | Σκηνοθεσία: Aristofanis Soulikias | Αριστοφάνης Σουλικιάς 
Duration | Διάρκεια: 3min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2014

Canada | Καναδάς

 

An animated documentary on the demolition of a row of historic buildings on Montreal's St Laurent boulevard, also known as 'The Main', by politicians and building developers, and the resistance put up by the burlesque artists and local community. An architect, a cultural historian, a local activist and a local bar owner tell the story of the Main, how it began, how it evolved and what challenges it faces this very moment. 

 

Ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων σχεδίων για την κατεδάφιση μιας σειράς ιστορικών κτιρίων της οδού StLaurent στο Μόντρεαλ (ο δρόμος είναι γνωστός και ως «ο Κεντρικός»), έπειτα από πρωτοβουλία πολιτικών και εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων, το οποίο καταγράφει την αντίσταση που φέρουν οι ανορθόδοξοι καλλιτέχνες της πόλης και οι ντόπιοι. Ένας αρχιτέκτονας, ένας πολιτισμικός ιστορικός, ένας ακτιβιστής και ένας ιδιοκτήτης συνοικιακού μπαρ διηγούνται την ιστορία του Κεντρικού, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε και ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση. 

El Niño / The Child
Director | Σκηνοθεσία: Valeria Valentina Bolívar
Duration | Διάρκεια: 19min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Venezuela |  Βενεζουέλα

 

One day in the Universe of the Child and Celia, his mother. How the decision to undertake a trip would transform their lives. Leaving their home, abandoning the person that they used to be or could become. They are just two human beings in the immensity of creation. The future is uncertain and the complicity and sadness will transform into hope and melancholy.

 

Μία μέρα στο Σύμπαν του Παιδιού και της Celia, της μητέρας του. Πώς μια απόφαση για ένα ταξίδι θα μεταμορφώσει τις ζωές τους. Φεύγοντας από το σπίτι τους, εγκαταλείπουν και τον άνθρωπο που υπήρξαν ή που επρόκειτο να γίνουν. Είναι απλώς δυο ανθρώπινα όντα στην απεραντοσύνη της πλάσης. Αβέβαιο είναι το μέλλον τους, καθώς η συνενοχή και η θλίψη θα μεταμορφωθούν σε ελπίδα και μελαγχολία.

Joanna
Director | Σκηνοθεσία: Panagiotis Fafoutis | Παναγιώτης Φαφούτης 
Duration | Διάρκεια: 9min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Greece | Ελλάδα

 

Η Joanna κατεβαίνει κάθε μέρα στο λιμάνι αναζητώντας την αγάπη. Εμπνευσμένη από έναν αστικό μύθο, την ιστορία μιας γυναίκας, γίνεται αλληγορικό σύμβολο του παραμυθιού μιας χώρας.

 

Joanna goes to the local port daily in search of love. Inspired by an urban myth, one woman's story, becomes an allegory for a country's tale.

 

Αγρινούι / Agrinoui
Director | Σκηνοθεσία: Alexis Chaviaras | Αλέξης Χαβιάρας
Duration | Διάρκεια: 19min | λεπτά
Production | Παραγωγή: 2015

Cyprus | Κύπρος

 

A young mare visits Cyprus to take part in races. Frustrated from failure, she abandons the race track after confronting her strict father. The mare will meet new friends and regain her courage.

 

Μία νεαρή φοράδα επισκέπτεται την Κύπρο για να λάβει μέρος σε αγώνες. Απογοητευμένη από την αποτυχία, έρχεται σε ρήξη με τον αυστηρό πατέρα της και εγκαταλείπει τον ιππόδρομο. Περιπλανώμενη θα γνωρίσει νέους φίλους και θα ξαναβρεί το χαμένο της κουράγιο.

 

 

bottom of page