ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ [ΕΛΛΗΝΙΚΑ] 2016

PRESS RELEASES [ENGLISH] 2016

Rules & Regulations

 

1) The International Short Film Festival of Cyprus (ISFFC) is organized by the Ministry of Education and Culture of Cyprus and the Rialto Theatre from 13th – 19th October 2018 at the Rialto theatre.

2)  The ISFFC has as its main objective the promotion of cinematographic art by presenting a diverse showcase of short films from around the globe. The aim of the festival is to promote and propagate the production of short films and to develop a spirit of friendship and cooperation among filmmakers. It presents the work of talented filmmakers who successfully use creative cinematic language forms and effectively tell a story in a short film. It is an annual event with free entrance

3)  Eligibility

a. All films in Competition should be Cyprus Premieres.

b. Fiction, documentary, experimental, student and animation short films are eligible for participating in the festival's competition.

c. Films must not exceed 25 minutes in length.

d. Formats eligible for screening are the following: DCP, Quick Time: 720p - 1080p / H264, MPEG - 4: 720p - 1080p

e. The overall artistry and the quality of work, the dramaturgy level of the film and the originality of direction will be highly valued. Films not complying with the above standards or of pornographic content and/or promoting war and racism shall be excluded from the festival.

4) Films will be screened in their original language with English subtitles.

5) No screening fees are paid to any participating films.

 

6) National Competition

a. Cypriot Films compete for the International Awards and also for the National awards of the Ministry of Education and Culture of Cyprus.

b. Cypriot Directors who live and work in Cyprus or abroad may submit their work.

c. Films must not exceed 25 minutes in length.

d. Films must have been completed after 1st of January 2017.

e. Three film categories are accepted for Competition:

-Short film (fiction, animation, experimental)

-Short Documentary

-Student short film (fiction, animation, experimental)

f. All films should be Cyprus Premieres.

g. Awards will be granted only in categories with more than one participation.

h. Films submitted in the National Competition should include at least 3 Cypriot contributors in major credits.

i. Student films are accepted only in case the Cypriot contributor is the director.

j. Student films are accepted only when the student's final year project is concerned. In this case, the application for participation should be accompanied by a certificate from the school/university where s/he studies.

k. Films in the National Competition should be in one of the two official languages of the Republic of Cyprus or should contain at least 50% of Greek or Turkish dialogues. In case of films whose narrative justifies the existence of a larger percentage of dialogues in a foreign language, the applicant should provide an explanatory note. The final decision rests with the pre-selection committee. This does not apply for student films which are allowed to have all the dialogues in a foreign language.

l. The financial awards will be granted to the Director.

m. Pre-selection committee:

-The pre-selection committee consists of three members from the field of cinema.

-The selection is made by simple vote.

-The pre-selection committee is not obliged to provide a rationale for selection or rejection of films.

n. Only one film per participant can be submitted.

o. Films containing dialogues in a foreign language should be submitted with English subtitles.

p. The directors/producers of the films should complete and send the entry form in which they provide the technical details of the film and comply with the rules and regulations of the festival.

q. Submissions are open until 1st June 2018.

r. The films that compete in the National Competition Section are selected after free submission through the filmfreeway.com platform.

s. Producers/Directors of accepted films only will be notified in time.

t. When notified for Official Selection the producer or director should send a copy of their film in the screening format stated in the platform.

v. After the submission, the director or producer have no right to withdraw their participation.

u. Films that are publicly accessible and available on the Internet are excluded from the competition.

 

7) International Competition

a. The members of the Artistic Committee, appointed by the organizers of the festival, are film directors Mrs. Alexia Roider and Mr. Ioakim Mylonas.

b. Foreign films competing in the International Competition will be chosen and invited after a selection process from the submitted films on filmfreeway.com and filmfestivallife.com. However the artistic committee reserves the right to invite short films to participate directly granting them a special invitation.

c. Films must have been completed after the 1st of January 2017.

d. Short films accepted for competition can be fiction, experimental, animation, student or documentary shorts.

e. When notified for Official Selection the producer or director should send a signed application form stating all technical requirements on the e-mail info@isffc.com.cy. The official screener should be send online via secure downloadable link or at the following address:

 

International Competition Section ISFFC

Rialto Theatre

19, Andrea Droussioti Str.,Heroes' Square,

3040 Limassol Cyprus

Tel: +35725343902

Fax: +35725749663

info@isffc.com.cy

 

f. The Director/Producer of accepted films only will be notified in time.

g. The financial awards will be granted to the Director.

h. Only one film per participant can be submitted.

i. Films containing dialogues in a foreign language should be submitted with English subtitles.

j. All films should be a Cyprus Premiere.

k. After the submission of the entry form, the director or producer have no right to withdraw their participation.

l. Films that are publicly accessible and available on the internet are excluded from the competition.

m.   Deadline for submissions on filmfreeway.com and reelport.com is 1st June 2018.

 

8) “Amaze me” Competition Section

A competition programme with top notch music videos from around the world, invited by the Artistic Committee judged by students of the Department of Multimedia and Graphic Arts of the Cyprus University of Technology.

9) Panorama Programme

Showcasing films in a non – competitive programme invited and selected from the Artistic Committee.

10) Hospitality: The Festival covers accommodation for one participant of each film, up to five nights and contribute with the amount of 100 euro for the air ticket.

11) The Organizers reserve the right to settle any case not stated in the rules and regulations.

12) Film excerpts of no more than 10% of the total duration will be used for publicity (Internet, TV, etc).

13) The Festival reserves the right to screen the selected films in its travelling programme incite the country, for cultural purposes only.

14) The Jury consists of five members and the meetings take place when at least three members are present.

a. The Jury has the responsibility for granting the awards for both sections of the Festival.

b. No member of the Jury should be directly or indirectly involved in a competing film.

c. During the Jury meetings - without the right of vote – a representative of the organizers shall be present.

d. Members of the Jury are not allowed to release to the daily press or to interested parties anything that concerns its procedures before the official announcement is made. Furthermore, they are not allowed to express their views on the participating films outside official meetings and before the official announcement of the final decision is made.

e. Decisions are made by the majority of the members' votes.

f. In case of an equality of votes, the president has the winning vote.

g. Rationales shall be composed and announced only for the winning films.

h. The Jury owns the right not to present one or all of the Awards that are stated in the rules.

 

15) Awards

1st Prize for Best Short Film: 4000 Euro

Best Director Award: 2500 Euro

2nd Prize for Best Short Film: 1500 Euro

Best Documentary Award: 3000 Euro

1st Prize for Best National Film: 4000 Euro

2nd Prize for Best National Film: 2500 Euro

Student Jury Award for Best Music Video 500 Euro

           

The Jury may give up to 3 Special Mentions for the International Competition Section. For the National Competition Section the following Special Mentions could be given: Cinematography, Script, Sound, Editing, Art Direction, Best Male Actor, Best Female Actress and Music.

 

16) The Festival Organizers reserve the right to organize the Festival's program and implement changes when thought fit.

 

17) For Cypriot films are required:

 1. Summary in Greek and English for Greek-Cypriot films, summary in English for Turkish-Cypriot Films.

 2. Main Cast and Credits (in digital form).

 3. A printed copy of the film's dialogues in English.

 4. The online link must include English subtitles

 5. Filmography and biography of the director in English.

 

18) Copyright clearance is the responsibility of the producer for each submitted film, pursuant to the provisions of the copyright law.

 

19) The Festival covers the outbound cost of the participating film. Films sent from abroad should have stated on the envelope or box the following phrase: 'No Commercial Value. For Cultural purposes only'.

 

20) The decision of the Organizers, as to the interpretation of the rules and regulations, is final.

 

21) Submission of the entry forms to ISFFC implies the unconditional acceptance of the rules and regulations.

 

22) Any legal disputes shall be settled only by a Cypriot Court.

 

Kurallar ve Yönetmelik

 

 • Kıbrıs Uluslararası Kısa Film Festivali (ISFFC) Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Rialto Tiyatrosu tarafından düzenlenmektedir. Festival 14 – 21 Ekim 2017 tarihlerinde Limasol Rialto Tiyatrosunda yer alacaktır.

 • ISFFC’nin ana hedefi dünyanın farklı yerlerinden kısa film örnekleri göstererek  sinematografik sanatı desteklemektir.  Festival ayrıca kısa film üretimini desteklemek, yaymak, ve film yapımcıları arasında bir dostluk ve dayanışma ruhu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Yaratıcı sinematik dil biçimlerini başarı ile kullanan ve bir hikayeyi kısa film ile etkili şekilde anlatan yetenekli film yapımcılarının çalışmalarını da sunmayı arzulamaktadır. Bu festival her yıl düzenlenen ücretsiz giriş bir etkinliktir.

 • Katılım şartları

  Yarışmaya katılacak tüm filmlerin Kıbrıs Prömiyeri olmalıdır.

  Kurgu, belgesel, deneysel, öğrenci ve animasyon kısa filmleri festivalde yarışmaya katılmaya uygundur.

  Film süresi 25 dakikayı aşmamalıdır.

  Gösterime uygun formatlar aşağıdaki gibidir:

         DCP, 35mm, Quick Time: 720p-1080p/H264, MPEG-4:720p-1080p

 • Çalışmanın sanatsallığı ve kalitesi, filmin dramaturji seviyesi ve yönetmenliğin özgünlüğü değerlendirme aşamasında özellikle dikkate alınacaktır. Yukarıdaki standartlara uymayan veya pornografik içeriğe sahip ve/veya savaş ve ırkçılığı teşvik eden filmler festival kapsamı dışında tutulacaktır.

 • Filmler orijinal dillerinde, İngilizce altyazı ile gösterilecektir.

 • Katılımcı filmlerin gösterimi için herhangi bir ücret ödenmez.

 • Ulusal Yarışma

  Kıbrıs Filmleri hem Uluslararası Ödüller, hem de Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Ulusal ödülleri için yarışır.

  Kıbrıs’ta veya yurt dışında yaşayan ve çalışan Kıbrıslı yönetmenler çalışmalarıyla başvurabilirler.

  Film süresi 25 dakikayı aşmamalıdır.

  Filmlerin 01 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Yarışmaya üç film kategorisi kabul edilir:

  • Kısa film (kurgu, animasyon, deneysel)

  • Kısa belgesel

  • Öğrenci kısa filmi (kurgu, animasyon, deneysel)

  Tüm filmlerin Kıbrıs Prömiyeri olmalıdır.

  Ödüller yalnızca birden çok katılımcının olduğu kategorilerde verilecektir.

  Ulusal Yarışma’ya gönderilen filmlere ana katkıda bulunan kişilerin en az 3’ü Kıbrıslı olmalıdır. Katkı sağlayan bu üç kişinin isimleri ve görevleri belirtilmelidir.

  Öğrenci filmleri yalnızca yönetmenin Kıbrıslı olması durumunda kabul edilir.

  Öğrenci filmleri yalnızca öğrencinin son sene projesi söz konusu ise kabul edilir. Bu durumda, katılım başvurusuna öğrencinin devam ettiği okul veya üniversiteden alınmış bir sertifika eklenmelidir.

  Ulusal Yarışma’ya katılacak filmler Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki resmi dilinden birinde olmalı veya en azından %50 Rumca veya Türkçe diyaloglar içermelidir. Anlatımları daha fazla yabancı dilde diyaloğu gerekli kılan filmler bu kuralın dışında tutulur. Böyle bir durumda adayın açıklayıcı bir not sunması gerekir. Son karar ön-seçim komitesinin yetkisindedir. Bu kural tüm diyalogun yabancı bir dilde olmasına izin verilen öğrenci filmleri için geçerli değildir.

  Para ödülleri Yönetmen’e verilecektir.

  Ön-seçim komitesi:

  • Ön-seçim komitesi sinema sektöründen üç üyeden oluşur.

  • Seçim basit oylama ile yapılır.

  • Ön-seçim komitesi filmlerin seçilmesi veya reddedilmesi konusunda bir açıklamada bulunmak zorunda değildir.

  Her katılımcıdan yalnızca bir film kabul edilecektir.

  Yabancı dilde diyaloglar içeren filmler İngilizce altyazı ile sunulmalıdır.

  Filmlerin yönetmenleri veya yapımcıları filmlerinin teknik detaylarını ve festivalin kural ve yönetmeliklerine uyduklarını belirttikleri katılım formunu doldurup göndermelidirler.

  Başvurular 1 Haziran 2017 tarihine kadar kabul edilir.

  Yönetmen veya yapımcı tarafından  elektronik olarak doldurulan başvuru formunun imzalanmış bir çıktısı ile fılme internet üzerinden güvenli şekilde ulaşılabilecek (örnek: vimeo) izleme linki; e-posta yoluyla info@isffc.com.cy adresine veya, gönderilen başvurunun filmin PAL video sistemde 3 adet DVD kopyası ile beraber 1 Haziran 2017 tarihine kadar aşağıdaki adrese posta ile göndermesi gerekir:

 

National Competition Section- ISFFC

Rialto Theatre

19, Andrea Droussioti Str.,Heroes' Square,

3040 Limassol, Cyprus

Tel: +35725343902

Fax: +35725749663

info@isffc.com.cy  

 

 

 • Yalnızca kabul edilen filmlerin Yapımcıları/Yönetmenleri’ne zamanında bildirim yapılacaktır.

 • Resmi Liste’ye seçilmeleri durumunda yapımcı veya yönetmenin filmin başvuru formunda belirttikleri gösterim formatında bir kopyasını göndermeleri gerekmektedir.

 • Başvuru formu gönderildikten sonra yönetmen veya yapımcının herhangi bir nedenle katılımlarını geri çekme hakları yoktur.

 • İnternet üzerinden izlenmesi için halkın erişimine sunulan filmler yarışma kapsamından derhal çıkarılacaktır.

 

 • Uluslararası Yarışma

  Sanat Komitesi üyeleri festivalin organizatörleri tarafından atanmış olan film yönetmenleri Sn. Alexia Roider ve Sn. Ioakim Mylonas’tır.

  Festivalin Uluslararası Yarışma bölümüne filmfreeway.com ve reelport.com platformları aracılığıyla başvuran yabancı filmler bir seçim süreci sonucu seçilecek ve davet edilecektir. Ancak, Sanat Komitesi kısa filmelerin doğrudan katılımı için özel davet yoluyla davet etme hakkını saklı tutar.

  Filmlerin 01 Ocak 2016 tarihinden sonra tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Yarışmaya kabul edilen kısa filmler kurgu, deneysel, animasyon, öğrenci veya belgesel kısa film olabilir.

  Resmi Liste’ye kabul edilmeleri durumunda yapımcı veya yönetmenin tüm teknik gereksinimleri belirttikleri başvuru formlarını aşağıdaki adrese veya e-posta adresine göndermeleri gerekir.  Başvuru formu ekinde filmin 2 adet DVD kopyası veya online güvenlikli izleme linki (örnek: vimeo) olması gerekmektedir.

 

International Competition Section ISFFC

Rialto Theatre

19 Andrea Drousioti Str. Heroes Square,

3040 Limassol, Cyprus

Tel: +35725343902

Fax: +35725749663

info@isffc.com.cy  

 

 • Yalnızca kabul edilen filmlerin Yönetmen/Yapımcılarına zamanında bildirim yapılacaktır.

 • Para ödülleri Yönetmen’e verilecektir.

 • Her katılımcıdan yalnızca bir film kabul edilecektir.

 • Yabancı dilde diyaloglara sahip filmler İngilizce altyazı ile sunulmalıdır.

 • Yarışmaya katılacak tüm filmlerin Kıbrıs  Prömiyeri olmalıdır. 

 • Başvuru formu gönderildikten sonra yönetmen veya yapımcının herhangi bir nedenle katılımlarını geri çekme hakları yoktur.

 • Resmi Liste’ye seçilmeleri durumunda yapımcı veya yönetmenin filmin bir kopyasını başvuru formunda belirttikleri gösterim formatında göndermeleri gerekir.

 • Filmfreeway.com ve reelport.com platformları başvurularının son tarihi 1 Haziran 2017’dir.

 • İnternet üzerinden izlenmesi için halkın erişimine sunulan filmler yarışma kapsamından derhal çıkarılacaktır.

 

 • “Amaze me” Yarışma Bölümü

  Bu yarışma programı, Sanatsal Komite tarafından davet edilen ve Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi’nin Multimedya ve Grafik Sanatlar Bölümü öğrencileri tarafından değerlendirilecek dünyanın dört bir yanından en iyi müzik videolarını içermektedir.

 

 • Panorama Programı

a. Yarışma dışı programda, Sanatsal Komite tarafından davet edilen ve seçilen filmleri içermektedir. 

 

 • Konaklama: Festival her film için bir katılımcının dört geceye kadar konaklamasını karşılayacaktır.

 

 • Organizatörlerin kurallar ve yönetmeliklerde belirtilmeyen herhangi bir durum için karar verme hakkı saklıdır.

 

 • Filmlerin toplam gösterim süresinin %10’unu aşmayacak kesitler reklam amaçlı (internet, TV, vs.) kullanılacaktır.

 

 • Festival gezici programında seçilen filmlerin yalnızca kültürel nedenlerle gösterimlerini yapma hakkını saklı tutar.

 

 • Jüri beş üyeden oluşur ve toplantılar en az üç üyenin katılımı ile yapılır.

 

a. Jürinin Festivalin her iki alanı için ödül verme sorumluluğu vardır.

b.Jüri üyelerinin hiçbirinin festivalde yarışan bir filmle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi olmamalıdır.

c. Jüri toplantıları süresince-bir oy hakkı olmadan- organizörlerden bir temsilci hazır bulunabilir.

d. Jüri üyeleri resmi açıklama yapılmadan önce prosedür ile ilgili herhangi bir konuda günlük basına veya ilgili taraflara bilgi veremez. Ayrıca, resmi toplantılar dışında ve son kararın verilmesinden önce yarışmacı filmlerle ilgili görüş bildiremezler.

e. Kararlar üyelerin çoğunluk oyu ile verilir.

f. Oyların eşit olması durumunda kazananı başkanın oyu belirler.

g. Sadece kazanan filmler için gerekçeler hazırlanacak ve açıklanacaktır.

h. Jüri kurallarda belirtilen ödüllerden bir veya tümünü vermeme hakkına sahiptir.

 

 • Ödüller

 • En İyi Kısa Film Birincilik Ödülü: 4000 Euro

 • En İyi Yönetmen Ödülü: 2500 Euro

 • En İyi Kısa Film İkincilik Ödülü: 1500 Euro

 • En İyi Ulusal Film Birincilik Ödülü: 4000 Euro

 • En İyi Ulusal Film İkincilik Ödülü:      2500 Euro

 • En İyi Belgesel Ödülü: 3000 Euro

 • En İyi Müzik Videosu için Öğrenci Jüri Ödülü: 500 Euro

 

Jüri uluslararası yarışmada jüri tarafından uygun görüldüğü durumlarda 3 Özel Mansiyon ödülü verebilir. Ulusal yarışma için ise Özel Mansiyon ödülü Sinematografi, Ses, Montaj, Sanat Yönetmenliği, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve Müzik dallarında verilebilir.

 

 • Festival Organizatörleri Festival programını düzenleme ve gerekli görüldüğü zaman ve durumlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 • Başvuru formlarına www.isffc.com.cy ve www.moec.gov.cy (bölüm: duyurular) web sitelerinde erişilebilir. Tüm başvurular aşağıdakileri içermelidir:

 • Hem yapımcı hem de yönetmen tarafından imzalanmış, doldurulmuş bir katılım formu.

 • Filmden en az bir fotoğraf (dijital formatta)

 • Yönetmenin en az bir fotoğrafı (dijital formatta)

 • Yabancı filmler için filmin 5 satırı geçmeyecek İngilizce bir özeti (dijital formatta)

 • Kıbrıs filmleri için: Kıbrıs-Rum filmleri için Yunanca ve İngilizce özet, Kıbrıs-Türk filmleri için Türkçe ve İngilizce özet

 • Ana Oyuncu Kadrosu ve Katkıda Bulunanlar (dijital formatta)

 • Filmin diyaloglarının  İngilizce dilinde basılmış bir kopyası.

 • Diyalogların Rumca veya İngilizce dilinde olmadığı durumlarda filmin İngilizce altyazı içeren iki DVD kopyası veya online adresi

 • Yönetmenin İngilizce dilinde filmografi ve biyografisi.

 • Yarışmaya sunulan her film için telif hakları konusunda sorumluluk telif yasası uyarınca yapımcıya aittir.

 • Yarışmaya katılan filmlerin ön eleme için gönderilen dijital/DVD kopyaları festivalin arşivinde tutulacaktır.

 • Festival katılımcı filmlerin gönderim masrafını karşılar. Yurt dışından gönderilen filmlerin konulduğu zarf veya kutu üzerine şu ifade yazılmalıdır: ‘No Commercial Value.  For Cultural purposes only’.* (‘Ticari Değeri Yoktur. Yalnızca Kültürel amaçlıdır.)

 • Tüm filmlere özel itina gösterilecektir, fakat filmlerin/DVD’lerin vs. kaybolması veya hasar görmesi durumunda organizatörler sorumluluk kabul etmeyecektir. Filmler Rialto Tiyatrosu’nun himayesinde olduğu süre içinde hırsızlık veya yangına karşı sigortalanacaktır. Kayıp veya hasar durumunda, festival yalnızca film kopyasının bulunduğu baskı veya başka bir formatın değerinden sorumludur.

 • Kural ve düzenlemelerin yorumlanması konusunda son karar Organizatörler’e aittir.

 • Başvuru formlarının ISFFC’e gönderilmesi kural ve düzenlemelerin şartsız olarak kabul edildiği anlamına gelir.

 • Herhangi bir yasal anlaşmazlık yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti Mahkemesi’nde çözümlenebilir.